Codzienność - czy przypadkiem jej nie lekceważysz?