Koniec z kombinatorstwem na stacjach diagnostycznych? - Blaber