namasce.pl: Praga Bohema - słowacka piękność w ograniczonej liczbie egzemplarzy - Blaber