Dziś na obiad frankenkurczaki. Na fermach drobiu źle się dzieje - Blaber