Netflix wyprodukował taki serial, że nawet bałaganiarze chcą sprzątać | Blaber