Przesłanie Zjazdu Gnieźnieńskiego: przyszłość zależy od świadectwa chrześcijan - Blaber