12 godzin pracy nad nowelizacją o TK w sejmowej komisji - Blaber