15 mln zł na rozwój małych i średnich klubów sportowych - Blaber