23 bajecznych latarni, które przetrwały próbę czasu - Blaber