Dyrekcja CZD: wciąż jesteśmy otwarci na rozmowy z pielęgniarkami - Blaber