Hotel Zagłady w Korei Północnej jest najwyższym opuszczonym budynkiem na świecie - Blaber