Japonia: cesarz sygnalizuje gotowość do abdykacji - Blaber