Kaczmarczyk: środowisko organizacji pozarządowych jest podzielone - Blaber