KE ma projekt decyzji w sprawie przejęcia z Turcji 54 tys. uchodźców - Blaber