KE wysłała do Polski opinię w sprawie praworządności - Blaber