Komisja Wenecka rozpoczęła wizytę od spotkania w Sądzie Najwyższym - Blaber