Konferencja dotycząca prac zespołu ekspertów ws. TK - przełożona - Blaber