Kopacz wzywa premier Szydło i ministrów PiS do debat - Blaber