ME 2016: kontuzja barku wykluczyła Macieja Rybusa z turnieju - Blaber