ME 2016: optymizm Francji i Portugalii dzień przed finałem - Blaber