NATO i UE podpisały deklarację o wzmocnieniu współpracy - Blaber