Od 2 do 31 lipca Polska przywróci kontrole na granicach - Blaber