Papież: przybyłem na Lesbos, by zwrócić uwagę na kryzys humanitarny - Blaber