Petru: Polacy nie doczekają się rozpatrzenia swoich spraw w TK - Blaber