Pierwsze od 6 lat rozmowy na tak wysokim szczeblu obu państw koreańskich - Blaber