Premier Szydło: procedurę wszczętą wobec Polski sformalizowano w 2014 r. - Blaber