Prezydent do BOR: będziemy się starali, abyście służyli bezpiecznie - Blaber