Prezydium KRS krytycznie o nowej ustawie o TK - Blaber