Amnesty International o Polsce: ograniczające się prawa człowieka i brak tolerancji - Blaber