Rio - Dujszebajew ogłosił szeroki skład kadry na turniej kwalifikacyjny - Blaber