Rząd przyjął projekt, który ułatwi przyjęcie w Polsce tzw. szpicy NATO - Blaber