Sąd ponowił wezwanie Arabskiego do stawiennictwa na rozprawie - Blaber