Sejm: podkomisja proponuje wykreślenie PAP z projektu ustawy medialnej - Blaber