Sejm: projekt tzw. ustawy antyterrorystycznej do dalszych prac w komisji - Blaber