Spotkanie Rady NATO-Rosja w ciągu dwóch tygodni - Blaber