Steinmeirer o Polsce: chcemy utrzymać dorobek ostatniego ćwierćwiecza - Blaber