Słonica trzymana przez 61 lat w betonowej celi - Blaber