Szydło: Polska i Niemcy mogą mieć ogromy wpływ na losy UE - Blaber