Szydło: publikujemy akty prawne, gdy nie ma wątpliwości, że nie było wady - Blaber