Szydło: rządy PO-PSL to 8 lat państwa teoretycznego; strata 340 mld zł - Blaber