Tureckie MSZ :nie będziemy odsyłać migrantów do stref konfliktu - Blaber