Waszczykowski: nasza polityka będzie odważna, realistyczna i skuteczna - Blaber