Waszczykowski: nie wiem, kiedy Timmermans mówi prawdę - Blaber