Waszczykowski: odpowiedź dla Komisji Weneckiej jest polemiczna - Blaber