Wywiad z Antigą: wszystko mamy zaplanowane pod kątem awansu do igrzysk - Blaber