Zawarto porozumienie pomiędzy dyrekcją CZD a strajkującymi pielęgniarkami - Blaber