Turyści odwiedzają Czarnobyl i robią setki naprawdę głupich zdjęć - Blaber