Jak dobrze znasz Zenona Martyniuka i zespoł Akcent? - Blaber