Wieżowiec z gruzów –  ile ruin pozostawiła nam wojna? - Blaber