W 2017 urodziło się w Polsce 298 Brajanów i tylko 15 Dżesik. Które imiona nadawano najczęściej? - Blaber